Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


Chi tiết tin tức

Quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ bằng hệ thống thông tin điện tử
Người đăng: Phòng Giáo dục Tam Kỳ .Ngày đăng: 17/10/2013 .Lượt xem: 3130 lượt.
Cán bộ cốt cán về quản lý PCGD-XMC của Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ đang dự lớp tập huấn về nội dung trên tại TP Nha Trang. Xin giới thiệu sau đây bài viết của báo GD&TĐ để bạn đọc có thêm thông tin.

(GD&TĐ) - Các địa phương sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mùa chữ (PCGD - XMC) của Bộ GD&ĐT để quản lý cơ sở dữ liệu của địa phương từ năm học 2013 - 2014.

Công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT gửi các Sở GD&ĐT thực hiện công tác này ghi rõ: Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC trên phạm vị địa bàn và quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Báo cáo với UBND cấp tỉnh, Ban chỉ đạo PCGD - XMC của tỉnh, đồng thời tham mưu việc tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX tổ chức triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.

Đối với 12 tỉnh thí điểm đã được tập huấn, Ban chỉ đạo PCGD - XMC của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD - XMC cấp huyện, xã sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.

Đối với các tỉnh còn lại, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán của các tỉnh trong tháng 10/2013. Sau đó, Ban chỉ đạo PCGD - XMC của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD - XMC cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC đảm bảo triển khai thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2013 - 2014.

Thời gian tổ chức điều tra cập nhật số liệu vào hệ thống hồ sơ PCGD - XMC từ 2/9 đến 30/11 hàng năm.

Hải Bình
gdtd.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:
Bước chuyển dân trí.
UBND tỉnh kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tại TP Tam Kỳ
Kiểm tra phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com