Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


Văn bản pháp quy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 89 items in 5 pages
476/KH-PGDĐT 09/07/2018 Kế hoạch triển khai luật tiếp cận thông tin
301/NQ-HĐND 21/12/2017 Nghi quyết chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ khóa XI
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, ...
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP qui định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.
57/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân ...
10/CT-UBND 27/06/2017 Chỉ thị đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ , cán bộ, công chức viên chức
12/2017/TT-BGDÐT 19/05/2017 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
57/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP qui định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ...
46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
02 /VBHN-BGDĐT 16/03/2017 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với ...
06/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
131/QĐ-TTg 25/01/2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
01 /2017/TT-BGDĐT 13/01/2017 THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Số: 25/2016/TT-BGDĐT 15/12/2016 THÔNG TƯ Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
110/UBND-HD 20/10/2016 HƯỚNG DẪN Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016
23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 THÔNG TƯ Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
12/2016/TT-BGDĐT 22/04/2016 Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
10/2016/TT-BGDĐT 05/04/2016 THÔNG TƯ 10/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở ...

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com