Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Thông Tư
Cơ quan ban hành: Bộ GD&ĐT
Số/Ký hiệu: 09/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 25/03/2014
Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Ngày hiệu lực: 25/03/2014
THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thôn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Thong tu 09 sua doi, bo sung QUY CHE THI TNPT ngay 25.3.2014.doc[ Tải về ]89 Kb

Nội dung trích yếu :
THÔNG TƯ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com