Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 110/UBND-HD
Ngày ban hành: 20/10/2016
Người ký: CHỦ TỊCH Văn Anh Tuấn (đã ký)
Ngày hiệu lực: 20/10/2016
HƯỚNG DẪN Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:25102016084140Huong_dan_NXDG_2016 (2).doc[ Tải về ]199 Kb

Nội dung trích yếu :
HƯỚNG DẪN
Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị,
địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016


Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com