Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


Thông tin liên hệ

Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Tam Kỳ
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại:0510.3851418 Email :
Họ và tên  
Chức danh
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại    
Fax
Email    
Chủ đề  
Nội dung  
Mã xác nhận
 
 

Danh sách góp ý

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com