Liên kết Website

Hoạt động chuyên môn

Đoàn thể- GDNGLL

Liên kết Website


HỎI ĐÁP

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Trần Anh Tuấn
Thời gian 9/12/2013 3:21:47 PM
Điện thoại 01222546256
Email tuan1276@gmail.com
Địa chỉ Hòa Hương, Tam Kỳ
Nội dung Chúng tôi là giáo viên tiểu học (trong biên chế) đang hưởng ngạch 15a204, đã tốt nghiệp đại học sư phạm vào năm 2012 nhưng tại sao đến nay vẫn chưa được các cấp hướng dẫn làm hồ sơ xét chuyển loại viên chức sang ngạch 15a203 để được hưởng ngạch lương tương ứng với bằng đại học?
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Phòng Giáo dục Tam Kỳ ; Ngày gửi: 12/09/2013
Nội dung:

Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện xét chuyển loại viên chức, trình tự xét chuyển loại viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP và Nghị định 121/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản nêu trên đã không còn hiệu lực.


Hiện nay, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đang có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.


Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của các cấp, Phòng GD&ĐT sẽ hướng dẫn các đơn vị trường học lập thủ tục đề nghị thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. 


Quay về
Gửi câu hỏi

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com