Liên kết Website

Liên kết Website


Phòng GD&ĐT

A. Danh sách cán bộ Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ
                                     * Thạc sĩ: Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng.

- Ngày sinh: 18/02/1967. 

- Quê quán: Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố Mỹ Tây, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Chức vụ Đảng: Thành ủy viên - Bí thư Chi bộ.
- Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành Đại số - Lý Thuyết số. 
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, phụ trách Tổ chức cán bộ, Kế hoạch- Tài vụ, Thi đua- Khen thưởng. 

   

* CN. Nguyễn Thị Tâm Hiền - Phó Trưởng phòng.

- Ngày sinh: 25/3/1976
- Quê quán: Hương Trà- Thừa Thiên Huế
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố 2, phường An Xuân - thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam.
- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.
- Chuyên ngành đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ.
- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động chuyên môn bậc học MN, MG và cấp THCS.                                   


 
* CN. Trần Văn Hà - Phó Trưởng phòng

- Ngày sinh: 18/9/1981.
- Quê quán: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Vật Lý.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách cấp học Tiểu học, bộ phận hành chính.

   

* CN. Nguyễn Thanh Minh - Chuyên viên.

- Ngày sinh: 29/5/1979.
- Quê quán: Tam Lãnh - Phú Ninh- Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: 31 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Tin.
- Lĩnh vực phụ trách: Thống kê- Kế hoạch, Thi đua khen thưởng

 


 
 

* CN. Nguyễn Thị Thu Nguyệt- Chuyên viên.

- Ngày sinh: 01/01/1978.
- Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Chỗ ở hiện nay: 03 Văn Thị Thừa, Tam Kỳ,
Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Kinh tế.
- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán , KT-TV.


* CN. Nguyễn Thị Thu Giang- Chuyên viên.

- Ngày sinh: 23/4/1977.
- Quê quán: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố 7, An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Mầm non.
- Lĩnh vực phụ trách: Mầm non.

              

 

* CN. Trần Thị Chiêm – Chuyên viên.

- Ngày sinh: 08/02/1979.
- Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Hòa Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐH Ngữ Văn.
- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS.
 

* Th.Sỹ Trần Thị Nghị - Chuyên viên.
- Ngày sinh: 12/3/1983
- Quê quán: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: KP Mỹ Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Khoa học máy tính.
- Lĩnh vực phụ trách: CNTT, Chế độ chính sách

                       *Thạc sỹ. Nguyễn Văn Thông - Chuyên viên
- Ngày sinh: 05/05/1978.
- Quê quán: Tam Xuân 1- Núi Thành - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Trường Xuân - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ Khoa học Vật lý.
- Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ.


   
*CN. Đoàn Thị Kim Cúc - Chuyên viên
- Ngày sinh: 01/01/1986.
- Quê quán: Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Hòa Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐH Vật lý.
- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Tiểu học.        * Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh - Nhân viên
- Ngày sinh: 01/01/1984
- Quê quán: An Xuân - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: An Xuân - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Trung cấp kế toán
- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư.

 

       

* Ông: Đỗ Xuân Đông - Nhân viên.

- Ngày sinh:  01/02/1977
- Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Bảo vệ 
- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên. 
    


 B. Danh bạ điện thoại Phòng GD&ĐT thành phố:

Chức danh

Họ và Tên và Gmail

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại

 di động

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Lộc
nvloc67@gmail.com

3. 811 678


P.Trưởng phòng

Trần Văn Hà

tccbpgdtamky@gmail.com

3 851.128


P.Trưởng phòng

Nguyễn Thị Tâm Hiền

tamhien1976@gmail.com

3 828.504

 Thanh tra, TCCB

Nguyễn Văn Thông

2 210. 278


 Mầm non


Nguyễn Thị Thu Giang

77giang@gmail.com

3 852 516 Tiểu học

Đoàn Thị Kim Cúc
kcucdoan@gmail.com

3 852 516


 Kế toán

* Nguyễn Thị Thu Nguyệt (KTT)

Minhnguyet  tdtk@yahoo.com

3 852. 515Thống kê, Kế hoạch, Thi đua khen thưởng

Nguyễn Thanh Minh

nguyenminhpgdtk@gmail.com

2 210. 427Văn  thư

Nguyễn Thị Xuân Oanh

3 851.418 CNTT, Chế độ chính sách

Trần Thị Nghị

tran.nghicntt.nghi@gmail.com

3 811939


THCS

* Trần Thị Chiêm (THCS)

chiemgdpn@yahoo.com

2 210. 427Bảo vệ 

Đỗ Xuân Đông


Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com