Liên kết Website

Liên kết Website

Phòng GD&ĐT

A. Danh sách cán bộ Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ
                                     * Thạc sĩ: Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng.

- Ngày sinh: 18/02/1967. 

- Quê quán: Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố Mỹ Tây, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Chức vụ Đảng: Thành ủy viên - Bí thư Chi bộ.
- Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành Đại số - Lý Thuyết số. 
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, phụ trách Tổ chức cán bộ, Kế hoạch- Tài vụ, Thi đua- Khen thưởng. 

   

* CN. Bùi Tấn Nhã - Phó Trưởng phòng

- Ngày sinh:10/8/1960
- Quê quán: Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Hòa Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Ngữ văn.
- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động chuyên môn cấp MN, TH; Chủ tịch Công đoàn giáo dục thành phố.


   

* CN. Nguyễn Thị Tâm Hiền – Phó Trưởng phòng.

- Ngày sinh: 25/3/1976
- Quê quán: Hương Trà- Thừa Thiên Huế
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố 2, phường An Xuân - thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam.
- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.
- Chuyên ngành đào tạo: Đại học Ngoại Ngữ.
- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo hoạt động chuyên môn cấp THCS.                                    
* CN. Trần Văn Hà - Chuyên viên.

- Ngày sinh: 18/9/1981.
- Quê quán: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Vật Lý.
- Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra. 

* CN. Mai Xuân Khối- Chuyên viên.

- Ngày sinh: 02/02/1966.
- Quê quán: Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố 5, phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Chính trị - Đoàn đội chính quy hệ 03 năm.
- Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động NGLL, Phổ cập giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng.


   

* CN. Nguyễn Thanh Minh – Chuyên viên.

- Ngày sinh: 29/5/1979.
- Quê quán: Tam Lãnh - Phú Ninh- Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: 31 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Tin.
- Lĩnh vực phụ trách: Thống kê- Kế hoạch.

  
 

* CN. Nguyễn Thị Thu Nguyệt- Chuyên viên.

- Ngày sinh: 01/01/1978.
- Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Chỗ ở hiện nay: 03 Văn Thị Thừa, Tam Kỳ,
Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Kinh tế.
- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng, KT-TV,
UVBCH CĐ.

                                * CN. Võ Thị Trí - Chuyên viên
- Ngày sinh: 10/2/1985
- Quê quán: Phú Ninh, Quảng Nam
- Chỗ ở hiện nay: An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Chuyên ngành đào tạo: Đại học Kinh tế.
- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán.


* CN. Nguyễn Thị Thu Giang- Chuyên viên.

- Ngày sinh: 23/4/1977.
- Quê quán: Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Khối phố 7, An Mỹ - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP Mầm non.
- Lĩnh vực phụ trách: Mầm non.

              


 

* CN. Nguyễn Thị Huệ- Chuyên viên.

- Ngày sinh: 03/3/1986.
- Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An.
- Chỗ ở hiện nay: An Sơn - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐH Tin học.
- Lĩnh vực phụ trách: Lưu trữ, phát hành
.

              


 

* CN. Trần Thị Chiêm – Chuyên viên.

- Ngày sinh: 08/02/1979.
- Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Hòa Hương - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: ĐH Ngữ Văn.
- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn THCS.

 
 


* Th.Sỹ Trần Thị Nghị - Chuyên viên.

- Ngày sinh: 12/3/1983
- Quê quán: Điện An - Điện Bàn - Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: KP An Mỹ Nam, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Khoa học máy tính.
- Lĩnh vực phụ trách: CNTT, Chế độ chính sách

 
       

* Ông: Đỗ Xuân Đông - Nhân viên.

- Ngày sinh:  01/02/1977
- Quê quán: Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chỗ ở hiện nay: Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
- Chuyên ngành đào tạo: Bảo vệ 
- Lĩnh vực phụ trách: Nhân viên.   
  


 B. Danh bạ điện thoại Phòng GD&ĐT thành phố:

Chức danh

Họ và Tên và Gmail

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại

 di động

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Lộc
nvloc67@gmail.com

3. 811 678

0914239173

P.Trưởng phòng

Bùi Tấn Nhã

nhapgdtkqn@gmail.com

3 851.128

0985682717

P.Trưởng phòng

Nguyễn Thị Tâm Hiền

tamhien1976@gmail.com

3 828.504

0935637280

 Thanh tra, TCCB

Trần Văn Hà

tccbpgdtamky@gmail.com

2 210. 278

0975211918

 Mầm non


Nguyễn Thị Thu Giang

77giang@gmail.com

3 852 516


0906275712

 Tiểu học

Đoàn Thị Kim Cúc
kcucdoan@gmail.com

3 852 516

0396888277

Thi đua khen thưởng

Mai Xuân Khối

khoipgdtp@gmail.com

2 210. 427

0932401363

 Kế toán

* Nguyễn Thị Thu Nguyệt (KTT)

Minhnguyet  tdtk@yahoo.com

* Võ Thị Trí (KT)
tritaichinh@gmail.com

3 852. 515


3. 852. 515

0905504934


0974159096

Thống kê, Kế hoạch

Nguyễn Thanh Minh

nguyenminhpgdtk@gmail.com

3 811 939


0382796660

Văn  thư

Nguyễn Thị Huệ

anhhue05@gmail.com

3 851.418


0975728505

 CNTT

Trần Thị Nghị

tran.nghicntt.nghi@gmail.com

3 811939

0903525398

Chuyên môn

* Trần Thị Chiêm (THCS)

chiemgdpn@yahoo.com

2 210. 427


0985272499

Bảo vệ 

Đỗ Xuân Đông

0355013467

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678 - 0914239173 Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 0903 525398. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)