Liên kết Website

Liên kết Website


Bậc MG-MN

A. Hệ thống trường Mầm non- Mẫu giáo:

 Toàn thành phố có 13 trường công lập, 3 trường Mầm non tư thục trên địa bàn 13 xã, phường  đang hoạt động. Hiện có 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2.

1. Trường Mẫu giáo Anh Đào
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lệ Dung
Email: 
Tel: 0704070177

- Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Tuyết
Email: 
Tel:  0906566825

2. Trường Mẫu giáo Ánh Dương
- Hiệu trưởng: Phạm Nguyễn Hồng Nhung
Email: phamnguyenhongnhungtk@gmail.com
Tel: 0982 440 277

- Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Tuyết
Email: phamthituyet@gmail.com
Tel: 0987 654 275.

3. Trường Mẫu giáo Bình Minh

- Hiệu trưởng: Phạm Thị Phương Thảo
Email: phuongthaomntk@gmail.com
Tel: 0905486143

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Email: myle.mgvanhkhuyen@gmail.com
Tel: 0905122432

4. Trường Mẫu giáo Hải Âu
- Hiệu trưởng: Lê Thị Hương
Email: 
Tel: 0345184823

- Phó hiệu trưởng: Huỳnh Thị Bé
Email: huynhthibehaiau@gmail.com
Tel : 0975225204

5. Trường Mẫu giáo Hương Sen
Hiệu trưởng:  Đặng Thị Phú Nga
Email: dangphunga@gmail.com 
Tel: 0905789013

- Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Vân
Email: vanhm1973@gmail.com
Tel: 0905397826

6. Trường Mẫu giáo Hoa Sen
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Dung
Email: macmaianh.09@gmail.com
Tel: 01683249969.
- Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Ly
Email:nguyentramtp@gmail.com
Tel:0336552675

7. Trường Mẫu giáo Măng Non
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Anh Phượng
Email: 01684 985 829
Tel: 01684985829

- Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thu Hiếu
Email: hieuthy82@gmail.com
Tel: 0362726439

8. Trường Mẫu giáo Rạng Đông
- Hiệu trưởng: Bùi Thị Phượng
Email:
Tel: 0979812034

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Như Tính
Email: nguyentinh2287@gmail.com

Tel: 0303480642

9. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Diệu Minh
Email: ndieuminh@gmail.com
Tel: 0905 576 558

- Phó Hiệu trưởng: Bùi Thanh Phượng
Email: thanhphuongtuoitho@gmail.com
Tel: 0914522852

10. Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
- Hiệu trưởng:  Võ Thị Ánh Tuyết
Email: 
Tel: 0974198329

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Oanh Vũ
Email: oanhvu.tk@gmail.com
Tel: 0906582024

11. Trường Mầm non Sơn Ca
- Hiệu trưởng: Phan Thị Thuận
Email: hoalai72@gmail.com
Tel: 0982114333

- Phó Hiệu trưởng: Văn Thị Thanh Vân
Email: 
Tel: 0395847404

- Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Chi
Email:
Tel: 0382721484

12. Trường Mầm non 24/3
- Hiệu trưởng:  Đỗ Thị Kiều
Email : Kieubin359@gmail. com
Tel: 0989577070

- Phó hiệu trưởng: Phan Thị Hoài Nhân
Email: hoainhan86@gmail.com
Tel: 0905279570

- Phó Hiệu trưởng: Ngô Thanh Châu
Email: 
Tel: 

13. Trường Mẫu giáo Họa Mi
- Hiệu trưởng:  Phan Thị Phê
Email: phanthiphebm@gmail.com 
Tel: 0919790425

- Phó hiệu trưởng: Lê Thị Thu Hà
Email: leha1397@gmail.com
Tel: 0935974976

 14. Trường Mẫu giáo TT Đôrêmon
- Hiệu trưởng:  Võ Thị Thanh Hà
Email:
Tel: 0905484055

15. Trường Mầm non TT Nhân Văn
- Hiệu trưởng:  Vũ Thị Minh Nghĩa
Tel: 0367397254

16. Trường Mầm non TT Đức Trí
- Hiệu trưởng:  Trương Thị Mỹ Duyên
Email:
Tel: 0905777507

17. Trường Mầm non TT Tuổi Thần Tiên
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Nga
Tel: 0942578625

18. Trường Mẫu giáo TT Tuổi Hồng
- Hiệu trưởng:  Huỳnh Thị Kỳ
Email:
Tel: 0905317847

19. Trường Mầm non TT Misaky
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai
Email: letrungkien0109@gmail.com
Tel: 0395846575

20. Trường Mầm non Ducksan
- Hiệu trưởng: Tống Thị Tuyết
Tel: 0982119125
21. Trường Mầm non TT Bầu Trời Xanh
- Hiệu trưởng:
Email:
Tel:
22. Trường Song Ngữ Quốc Tế Academy
- Hiệu trưởng: Phạm Thị Kim Yến
Email:
Tel: 
23. Trường Mầm non Duksan
- Hiệu trưởng: Tống Thị Tuyết
Email:
Tel:
24. Trường Mầm non Thánh Gióng
- Hiệu trưởng: 
Email:  mamnonthanhgiongtk@gmail.com
Tel: 02353 844789

B. Danh bạ điện thoại các trường: 

Đơn vị

Địa chỉ                

Cơ quan

Hiệu trưởng

Di động

Sơn ca

P. Tân Thạnh

851571

Phan Thị Thuận

0982114333

24/3

P. An Xuân

851291

2210296

Đỗ Thị Kiều

0989577070

Vành Khuyên

P.Phước Hòa

852242

Võ Thị Ánh Tuyết

0974198329

Hương Sen

P. An Mỹ

859433

Đặng Thị Phú Nga

0905789013

Hoạ Mi

P. An Sơn

859018

Phan Thị Phê 0919790425

Hoa Sen

Xã Tam Thăng

Nguyễn Thị Mỹ Dung

0383249969

Tuổi Thơ

P.Hòa Hương

830039

Nguyễn Thị Diệu Minh

0905576558

Măng Non

Xã Tam Ngọc

844343

Nguyễn Thị Anh Phượng

01684985829

Ánh Dương

P.Trường Xuân

2211253

Phạm Nguyễn Hồng Nhung

0982 440 277

Bình Minh

P. Hòa Thuận

845048

Phạm Thị Phương Thảo

0905486143

Rạng Đông

P. An Phú

819085

Bùi Thị Phượng

0979812034

Anh Đào

Xã Tam Phú

888140

Nguyễn Thị Lệ Dung

0704070177

Hải Âu

Xã Tam Thanh

Lê Thị Hương

0345184823

Misaky

P. An Mỹ

Nguyễn Thị Mai

0395846575

MN  Đức Trí

P. An Mỹ

844789

Trươg T. Mỹ Duyên

0905777507

TT Tuổi Hồng

P. An Xuân

Huỳnh Thị Kỳ

0905317848

TT.Đô-rê-Môn

P. An Mỹ

Võ Thị Thanh Hà

0905484055

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com