Liên kết Website

Liên kết Website

Bậc MG-MN

A. Hệ thống trường Mầm non- Mẫu giáo:

 Toàn thành phố có 17 trường công lập, 3 trường Mầm non tư thục trên địa bàn 13 xã, phường  đang hoạt động. Hiện có 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2.

1. Trường Mẫu giáo Anh Đào
- Hiệu trưởng: Bùi Thị Phượng
Email: 

Tel: 0979812034

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lệ Dung
Email:
Tel:

2. Trường Mẫu giáo Ánh Dương
- Hiệu trưởng:  Đặng Thị Phú Nga

Email: dangphunga@gmail.com 
Tel: 01686 576 531

- Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Tuyết

Email:

Tel: 0987 654 275.

3. Trường Mẫu giáo Bình Minh

- Hiệu trưởng: Phạm Thị Phương Thảo

Email: phuongthaomntk@gmail.com

Tel: 0905 486 143
- Phó Hiệu trưởng: Khương Thị Linh
Tel: 0905122432

4. Trường Mẫu giáo Hải Âu
- Hiệu trưởng:  Lương Thị Tốt

Email: thitot@gmail.com 
Tel: 0169 936 2125

- Phó hiệu trưởng:  Nguyễn Thị  Hồng Thanh

Email: hongthanh201284@gmail.com

Tel : 0935 963 330

5. Trường Mẫu giáo Hương Sen

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Hạnh Mai

Email: maihanhhs2012@gmail.com
Tel: 0935 748 890

- Phó hiệu trưởng: Phạm Nguyễn Hồng Nhung

Email: phamnguyenhongnhungtk@gmail.com

Tel: 0982 440 277

6. Trường Mầm non Hoa Mai

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Dung

Email: macmaianh.09@gmail.com

Tel: 01683249969.


 - Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mai

Email: letrungkien0109@gmail.com

Tel: 01695846575

7. Trường Mẫu giáo Hoa Sen
- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Lũy

Email: 
Tel: 012666563442 - 01683201227

- Phó hiệu trưởng: Lê Thị Hương

Email:

Tel:  0905122432

8. Trường Mẫu giáo Măng Non

- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Anh Phượng

Email: 01684 985 829

Tel: 01684985829
Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Kim Yến
Email:
Tel: 01202 505 101 - 01699 019 316.

9. Trường Mẫu giáo Rạng Đông
- Hiệu trưởng:  Huỳnh Thị Chung

Email: 
Tel: 0978 322 621

10. Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
- Hiệu trưởng:  Võ Thị Ánh Tuyết

Email: 
Tel: 0974198329
- Phó Hiệu trưởng: Bùi Thanh Phượng
Tel: 

11. Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

- Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Diệu Minh

Email: ndieuminh@gmail.com
Tel: 0905 576 558

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bình

Email: binhvanhkhuyen@gmail.com

Tel: 01287776694

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Email: myle.mgvanhkhuyen@gmail.com

Tel: 01287776694

12. Trường Mầm non Sơn Ca

- Hiệu trưởng:  Lê Thi Thúy Dưỡng

Email:
Tel: 0906543287

- Phó hiệu trưởng:  Đỗ Thị Kiều

Email : Kieubin359@gmail. com

Tel: 0989 577 070
- Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Chi
Email:
Tel: 01282721484

13. Trường Mầm non 24/3
- Hiệu trưởng:  Phan Thị Thuận

Email: hoalai72@gmai.com
Tel: 0982114333

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân Diệu

Email:

Tel: 0972 563 334.
- Phó Hiệu trưởng: Ngô Thanh Châu
Tel: 

14. Trường Mẫu giáo Họa Mi

- Hiệu trưởng:  Phan Thị Phê

Email: phanthiphebm@gmail.com 
Tel: 0919790425

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Trang Đài

Email: trangdaihoamytk@gmail.com

Tel: 0905.974.169.

 15. Trường Mẫu giáo TT Đôrêmon

- Hiệu trưởng:  Võ Thị Thanh Hà

Email:
Tel: 0905484055

16. Trường Mầm non TT Nhân Văn
- Hiệu trưởng:  Vũ Thị Minh Nghĩa
Tel: 01667397254

17. Trường Mầm non Đức Trí
- Hiệu trưởng:  Trương Thị Mỹ Duyên

Email:
Tel: 0905777507

- Phó hiệu trưởng:

Email:

Tel:
18. Trường Mầm non TT Tuổi Thần Tiên
- Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Nga
Tel: 0942578625

19. Trường Mẫu giáo TT Tuổi Hồng
- Hiệu trưởng:  Huỳnh Thị Kỳ

Email:
Tel: 0905317847

- Phó hiệu trưởng:

Email:

Tel:
20. Trường Mầm non Ducksan
- Hiệu trưởng: Tống Thị Tuyết
Tel: 0982119125

B. Danh bạ điện thoại các trường: 

Đơn vị

Địa chỉ                

Cơ quan

Hiệu trưởng

Di động

Sơn ca

P. Tân Thạnh

851571

Lê Thị Thuý Dưỡng

0906543287

24/3

P. An Xuân

851291

2210296

Nguyễn Thị Thuận

0982114333

Vành Khuyên

P.Phước Hòa

852242

Nguyễn T.Diệu Minh

0905576558

Hương Sen

P. An Mỹ

859433

Nguyễn T. Hạnh Mai

01216640392

Hoạ Mi

P. An Sơn

859018

Phan Thị Phê 0919790425

Hoa Mai

P. Tân Thạnh

812493

Nguyễn Thị Mỹ Dung

01683249969

Tuổi Thơ

P.Hòa Hương

830039

Võ Thị Ánh Tuyết

0974198329

Măng Non

Xã Tam Ngọc

844343

Nguyễn Thị Anh Phượng

01684985829

Ánh Dương

P.Trường Xuân

2211253

Đặng Thị Phú Nga

01686576531

Bình Minh

P. Hòa Thuận

845048

Phạm Thị Phương Thảo

0905486143

Rạng Đông

P. An Phú

819085

Huỳnh Thị Chung

0978322621

Anh Đào

Xã Tam Phú

888140

Bùi Thị Phượng

0979812034

Hải Âu

Xã Tam Thanh

Lương Thị Tốt

01699392125

Hoa Sen

Xã Tam Thăng

Nguyễn Thị Luỹ

01266563442

MN  Đức Trí

P. An Mỹ

844789

Trươg T. Mỹ Duyên

0905777507

TT Tuổi Hồng

P. An Xuân

Huỳnh Thị Kỳ

0905317848

TT.Đô-rê-Môn

P. An Mỹ

Võ Thị Thanh Hà

0905484055

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com