Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 104 items in 6 pages
1 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó đại dịch Covid 19, tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo
Số/Ký hiệu: 800/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ Trưởng - Nguyễn Kim Sơn
Đã xem: 5 lượt / Tải về: 0 lượt
24/08/2021
2 Quyết Định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 2236/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 6 lượt / Tải về: 0 lượt
06/08/2021
3 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MN, MG, TH, THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ NĂM HỌC 2021-2022
Số/Ký hiệu: 133/KH-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Hồng Lai
Đã xem: 20 lượt / Tải về: 1 lượt
17/06/2021
4 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 507/KH-PGDĐT ; Người ký: Trưởng phòng - Nguyễn Văn Lộc
Đã xem: 13 lượt / Tải về: 0 lượt
17/06/2021
5 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục,xóa mù chữ năm 2021
Số/Ký hiệu: 117/KH-BCĐ ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Hồng Lai
Đã xem: 16 lượt / Tải về: 0 lượt
25/05/2021
6 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số/Ký hiệu: Số: 01/2021/TT-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG - Phạm Ngọc Thưởng
Đã xem: 13 lượt / Tải về: 0 lượt
02/02/2021
7 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Số/Ký hiệu: Số: 02/2021/TT-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG- Phạm Ngọc Thưởng
Đã xem: 15 lượt / Tải về: 0 lượt
02/02/2021
8 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Số/Ký hiệu: Số: 03/2021/TT-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG - Phạm Ngọc Thưởng
Đã xem: 13 lượt / Tải về: 0 lượt
02/02/2021
9 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về đánh giá HS tiểu học và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 27/2020/TT-BGDĐT và TT 28/2020/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 203 lượt / Tải về: 1 lượt
04/09/2020
10 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Số/Ký hiệu: 18/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 118 lượt / Tải về: 2 lượt
04/09/2020
11 Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2182/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 117 lượt / Tải về: 1 lượt
10/08/2020
12 Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 985/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 187 lượt / Tải về: 1 lượt
09/04/2020
13 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Số/Ký hiệu: ISO 9001 :2015 ; Người ký: Trưởng phòng - Nguyễn Văn Lộc
Đã xem: 2 lượt / Tải về: 0 lượt
01/01/2020
14 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu phạm vi quản lý của Phòng GDĐT thành phố thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 6481/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Hồng Quang
Đã xem: 201 lượt / Tải về: 1 lượt
13/12/2019
15 CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA BỘ GDĐT
Số/Ký hiệu: 2268/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 320 lượt / Tải về: 1 lượt
08/08/2019
16 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2326/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 339 lượt / Tải về: 1 lượt
22/07/2019
17 THÔNG TƯ VỀ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: 06/2019/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 311 lượt / Tải về: 0 lượt
12/04/2019
18 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 06/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 350 lượt / Tải về: 1 lượt
15/03/2019
19 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 89/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Trưởng phòng - Bùi Tấn Nhã
Đã xem: 614 lượt / Tải về: 1 lượt
15/02/2019
20 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: Số: 18/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Hữu Đ
Đã xem: 431 lượt / Tải về: 0 lượt
22/08/2018

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com