Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 111 items in 6 pages
21 CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA BỘ GDĐT
Số/Ký hiệu: 2268/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 520 lượt / Tải về: 1 lượt
08/08/2019
22 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2326/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 556 lượt / Tải về: 1 lượt
22/07/2019
23 THÔNG TƯ VỀ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: 06/2019/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 521 lượt / Tải về: 0 lượt
12/04/2019
24 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 06/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 576 lượt / Tải về: 1 lượt
15/03/2019
25 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 89/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Trưởng phòng - Bùi Tấn Nhã
Đã xem: 838 lượt / Tải về: 1 lượt
15/02/2019
26 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: Số: 18/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Hữu Đ
Đã xem: 619 lượt / Tải về: 0 lượt
22/08/2018
27 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Số/Ký hiệu: Số: 17/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký
Đã xem: 640 lượt / Tải về: 1 lượt
22/08/2018
28 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Số/Ký hiệu: Số: 19/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị N
Đã xem: 608 lượt / Tải về: 1 lượt
22/08/2018
29 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2740/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 537 lượt / Tải về: 0 lượt
11/09/2018
30 Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 14/2018/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 689 lượt / Tải về: 1 lượt
20/07/2018
31 Quyết định Ban hành khung thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2154/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 665 lượt / Tải về: 2 lượt
16/07/2018
32 KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2018
Số/Ký hiệu: 143 /KH-PGDĐT ; Người ký: Trưởng phòng - Trần Ngọc Sơn
Đã xem: 479 lượt / Tải về: 0 lượt
27/02/2018
33 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Số/Ký hiệu: 06/2018/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 789 lượt / Tải về: 0 lượt
05/01/2018
34 Thông tư 36 của Bộ GDĐT về công khai trong hệ thống giáo dục
Số/Ký hiệu: 36/2017/TT-BGDĐT ; Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 127 lượt / Tải về: 0 lượt
28/12/2017
35 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các
Số/Ký hiệu: 27/2017/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1021 lượt / Tải về: 1 lượt
08/11/2017
36 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 15-CTr/TU ; Người ký: Bí thư - Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 1336 lượt / Tải về: 8 lượt
30/10/2017
37 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của UBND thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Thu Hiền
Đã xem: 875 lượt / Tải về: 17 lượt
27/09/2017
38 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
Số/Ký hiệu: 14/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Đình Tùng
Đã xem: 868 lượt / Tải về: 14 lượt
28/08/2017
39 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Số/Ký hiệu: 16/2017/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 852 lượt / Tải về: 15 lượt
12/07/2017
40 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 2699/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 827 lượt / Tải về: 10 lượt
08/08/2017

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com