Liên kết Website

Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 95 items in 5 pages
21 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của UBND thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 05/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Thu Hiền
Đã xem: 624 lượt / Tải về: 17 lượt
27/09/2017
22 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
Số/Ký hiệu: 14/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Đình Tùng
Đã xem: 622 lượt / Tải về: 14 lượt
28/08/2017
23 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Số/Ký hiệu: 16/2017/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 615 lượt / Tải về: 15 lượt
12/07/2017
24 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 2699/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 605 lượt / Tải về: 10 lượt
08/08/2017
25 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 2573/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Đình Tùng
Đã xem: 568 lượt / Tải về: 14 lượt
19/07/2017
26 Kế hoạch tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh năm học 2016-2017
Số/Ký hiệu: 89/KH-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Thu Hiền
Đã xem: 646 lượt / Tải về: 5 lượt
16/05/2017
27 V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017
Số/Ký hiệu: 1121/BGDĐT-CTHSSV ; Người ký: THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 630 lượt / Tải về: 7 lượt
22/03/2017
28 V/v báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 1067/BGDĐT-TCCB ; Người ký: THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 602 lượt / Tải về: 8 lượt
17/03/2017
29 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT n
Số/Ký hiệu: 777/QĐ-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 619 lượt / Tải về: 7 lượt
14/03/2017
30 ĐIỀU LỆ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017 (Ban hành theo Quyết định số 728 /QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ t
Số/Ký hiệu: kèm theo QĐ số 728 /QĐ - BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 633 lượt / Tải về: 7 lượt
10/03/2017
31 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 L
Số/Ký hiệu: 582/QĐ-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG - Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 596 lượt / Tải về: 3 lượt
28/02/2017
32 Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 294 lượt / Tải về: 0 lượt
30/12/2016
33 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 6200/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 639 lượt / Tải về: 6 lượt
30/12/2016
34 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 801/KH-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 724 lượt / Tải về: 9 lượt
04/11/2016
35 Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ GDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Số/Ký hiệu: 03/VBNH-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 752 lượt / Tải về: 12 lượt
28/09/2016
36 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 3031/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 3025 lượt / Tải về: 578 lượt
26/08/2016
37 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ISO ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: QT GDĐT ; Người ký: UBND THÀNH PHỐ
Đã xem: 735 lượt / Tải về: 6 lượt
01/08/2016
38 Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 13/2016/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 705 lượt / Tải về: 29 lượt
19/07/2016
39 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh Quảng Nam và giao đơn vị thực hiện
Số/Ký hiệu: 2513 /QĐ-UBND ; Người ký: PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng
Đã xem: 755 lượt / Tải về: 20 lượt
15/07/2016
40 QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2304 /QĐ-UBND ; Người ký: KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng
Đã xem: 731 lượt / Tải về: 6 lượt
29/06/2016

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com