Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 111 items in 6 pages
41 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 2573/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Đình Tùng
Đã xem: 819 lượt / Tải về: 14 lượt
19/07/2017
42 Kế hoạch tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh năm học 2016-2017
Số/Ký hiệu: 89/KH-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Thị Thu Hiền
Đã xem: 873 lượt / Tải về: 5 lượt
16/05/2017
43 V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017
Số/Ký hiệu: 1121/BGDĐT-CTHSSV ; Người ký: THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 848 lượt / Tải về: 7 lượt
22/03/2017
44 V/v báo cáo đánh giá về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 1067/BGDĐT-TCCB ; Người ký: THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 832 lượt / Tải về: 8 lượt
17/03/2017
45 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT n
Số/Ký hiệu: 777/QĐ-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 847 lượt / Tải về: 7 lượt
14/03/2017
46 ĐIỀU LỆ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV - 2017 (Ban hành theo Quyết định số 728 /QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ t
Số/Ký hiệu: kèm theo QĐ số 728 /QĐ - BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 857 lượt / Tải về: 7 lượt
10/03/2017
47 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 L
Số/Ký hiệu: 582/QĐ-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG - Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 817 lượt / Tải về: 3 lượt
28/02/2017
48 Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục
Số/Ký hiệu: 27/2016/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 518 lượt / Tải về: 0 lượt
30/12/2016
49 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 6200/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Phạm Mạnh Hùng
Đã xem: 860 lượt / Tải về: 6 lượt
30/12/2016
50 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 801/KH-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 956 lượt / Tải về: 9 lượt
04/11/2016
51 Văn bản hợp nhất Thông tư 30 và Thông tư 22 của Bộ GDĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Số/Ký hiệu: 03/VBNH-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 974 lượt / Tải về: 12 lượt
28/09/2016
52 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục
Số/Ký hiệu: 3031/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 3250 lượt / Tải về: 578 lượt
26/08/2016
53 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ISO ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: QT GDĐT ; Người ký: UBND THÀNH PHỐ
Đã xem: 952 lượt / Tải về: 6 lượt
01/08/2016
54 Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 13/2016/NQ-HĐND ; Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 963 lượt / Tải về: 33 lượt
19/07/2016
55 QUYẾT ĐỊNH Ban hành danh mục tài sản thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh Quảng Nam và giao đơn vị thực hiện
Số/Ký hiệu: 2513 /QĐ-UBND ; Người ký: PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng
Đã xem: 971 lượt / Tải về: 20 lượt
15/07/2016
56 QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2304 /QĐ-UBND ; Người ký: KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Trần Đình Tùng
Đã xem: 952 lượt / Tải về: 6 lượt
29/06/2016
57 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động–Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng
Số/Ký hiệu: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 876 lượt / Tải về: 3 lượt
05/05/2016
58 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số/Ký hiệu: 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 844 lượt / Tải về: 2 lượt
05/05/2016
59 THÔNG TƯ Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng
Số/Ký hiệu: 12/2016/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 897 lượt / Tải về: 2 lượt
22/04/2016
60 Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng học sinh năm học 2016-2017
Số/Ký hiệu: 4410/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch - Văn Anh Tuấn
Đã xem: 1194 lượt / Tải về: 2 lượt
08/06/2016

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com