Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 111 items in 6 pages
81 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã
Số/Ký hiệu: 44 /2014/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 609 lượt / Tải về: 1 lượt
12/12/2014
82 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học
Số/Ký hiệu: 30 /2014/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1362 lượt / Tải về: 27 lượt
28/08/2014
83 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
Số/Ký hiệu: 31/2014/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1162 lượt / Tải về: 12 lượt
16/09/2014
84 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 1955 /QĐ-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1185 lượt / Tải về: 27 lượt
30/05/2014
85 Văn bản hợp nhất Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành " Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi".
Số/Ký hiệu: 18/VBHN-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1544 lượt / Tải về: 155 lượt
20/05/2014
86 Quyết định ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 09/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1310 lượt / Tải về: 37 lượt
26/04/2014
87 Thông tư Ban hành Quy chế Tuyển sinh THCS và THPT
Số/Ký hiệu: 11/2014/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1316 lượt / Tải về: 23 lượt
18/04/2014
88 Văn bản hợp nhất thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về Điều lệ trường mầm non
Số/Ký hiệu: 05/VBNH-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1353 lượt / Tải về: 111 lượt
13/02/2014
89 Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Số/Ký hiệu: 02/2014/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1240 lượt / Tải về: 11 lượt
08/02/2014
90 Văn bản hợp nhất Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục".
Số/Ký hiệu: 04/VBNH-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1289 lượt / Tải về: 19 lượt
27/01/2014
91 VĂN BẢN HỢP NHẤT -THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Số/Ký hiệu: 03/VBHN-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng -Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1372 lượt / Tải về: 46 lượt
15/02/2011
92 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1913
Số/Ký hiệu: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1546 lượt / Tải về: 10 lượt
28/11/2013
93 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BGDĐT NGÀY 02 TH
Số/Ký hiệu: 36/2013/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1307 lượt / Tải về: 8 lượt
06/11/2013
94 Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
Số/Ký hiệu: 21/2012/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1371 lượt / Tải về: 7 lượt
15/06/2012
95 V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
Số/Ký hiệu: 8382/BGDĐT-GDTrH ; Người ký: TL. Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học Vũ
Đã xem: 1377 lượt / Tải về: 4 lượt
14/12/2011
96 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 58/2011/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1232 lượt / Tải về: 11 lượt
12/12/2011
97 Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Số/Ký hiệu: 49/2011/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1270 lượt / Tải về: 16 lượt
26/10/2011
98 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: 12/2011/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1328 lượt / Tải về: 4 lượt
28/03/2011
99 Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1184 lượt / Tải về: 12 lượt
28/03/2011
100 Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 41/2010/TT-BGDĐT ; Người ký: _
Đã xem: 1287 lượt / Tải về: 3 lượt
30/12/2010

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com