Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 111 items in 6 pages
101 Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 21/2010/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1464 lượt / Tải về: 19 lượt
20/07/2010
102 Thông tư Ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Số/Ký hiệu: 39/2009/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1440 lượt / Tải về: 34 lượt
29/12/2009
103 Thông tư Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Số/Ký hiệu: 32/2009/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1063 lượt / Tải về: 2 lượt
27/10/2009
104 Điều lệ trường mầm non
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Phạm Vũ Luận
Đã xem: 967 lượt / Tải về: 3 lượt
07/04/2008
105 Quyết đinh Ban hành Điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 51/2007/QĐ-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai
Đã xem: 1215 lượt / Tải về: 8 lượt
31/08/2007
106 Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1079 lượt / Tải về: 3 lượt
04/05/2007
107 Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
Số/Ký hiệu: 14/2007/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1065 lượt / Tải về: 4 lượt
04/05/2007
108 Quyết định Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: 07/2007/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 1089 lượt / Tải về: 4 lượt
02/04/2007
109 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1992
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1669 lượt / Tải về: 8 lượt
15/04/1992
110 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1980
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1856 lượt / Tải về: 2 lượt
18/12/1980
111 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1960
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1829 lượt / Tải về: 5 lượt
31/12/1960

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com