Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 12/12/2011
Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Ngày hiệu lực: 12/12/2011
Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TT58-BoGD-QuyCheDanhGiaXepLoaiHocSinhTrungHoc.doc Dung lượng: 333 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009...


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1263 lượt ]Quay lại

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com