Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Văn bản Giáo dục

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 32/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 27/10/2009
Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Ngày hiệu lực: 27/10/2009
Thông tư Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: ThongTuBanHanhQuyDinhDanhGiaVaXuLy.PDF Dung lượng: 275.59 Kb [ Tải về 2 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấy tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ...


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1095 lượt ]Quay lại

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com