Liên kết Website

Lựa chọn xem văn bản

Các luật liên quan

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về đánh giá HS tiểu học và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 27/2020/TT-BGDĐT và TT 28/2020/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 116 lượt / Tải về: 1 lượt
04/09/2020
2 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 89/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Trưởng phòng - Bùi Tấn Nhã
Đã xem: 517 lượt / Tải về: 1 lượt
15/02/2019
3 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các
Số/Ký hiệu: 27/2017/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 651 lượt / Tải về: 1 lượt
08/11/2017
4 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: 15-CTr/TU ; Người ký: Bí thư - Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 1021 lượt / Tải về: 8 lượt
30/10/2017
5 Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng học sinh năm học 2016-2017
Số/Ký hiệu: 4410/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch - Văn Anh Tuấn
Đã xem: 919 lượt / Tải về: 2 lượt
08/06/2016
6 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1913
Số/Ký hiệu: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1283 lượt / Tải về: 10 lượt
28/11/2013
7 Bộ luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1037 lượt / Tải về: 1 lượt
18/06/2012
8 Luật viên chức
Số/Ký hiệu: 58/2010/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 1008 lượt / Tải về: 2 lượt
15/11/2010
9 Luật cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 22/2008/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 1055 lượt / Tải về: 1 lượt
13/11/2008
10 Luật bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: _
Đã xem: 1053 lượt / Tải về: 0 lượt
01/01/2000
11 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1992
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1383 lượt / Tải về: 8 lượt
15/04/1992
12 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1980
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1573 lượt / Tải về: 2 lượt
18/12/1980
13 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1960
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1529 lượt / Tải về: 5 lượt
31/12/1960

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com