Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Các luật liên quan

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 110 items in 6 pages
1 Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lư
Số/Ký hiệu: 56/2021/TT-BTC ; Người ký: Thứ trưởng - Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 25 lượt / Tải về: 0 lượt
12/07/2021
2 Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó đại dịch Covid 19, tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo
Số/Ký hiệu: 800/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ Trưởng - Nguyễn Kim Sơn
Đã xem: 47 lượt / Tải về: 0 lượt
24/08/2021
3 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công c
Số/Ký hiệu: 03/2021/TT-BNV ; Người ký: Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 25 lượt / Tải về: 0 lượt
29/06/2021
4 Quyết Định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 2236/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 47 lượt / Tải về: 0 lượt
06/08/2021
5 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MN, MG, TH, THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ NĂM HỌC 2021-2022
Số/Ký hiệu: 133/KH-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Hồng Lai
Đã xem: 63 lượt / Tải về: 2 lượt
17/06/2021
6 Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin năm 2021 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 507/KH-PGDĐT ; Người ký: Trưởng phòng - Nguyễn Văn Lộc
Đã xem: 53 lượt / Tải về: 0 lượt
17/06/2021
7 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục,xóa mù chữ năm 2021
Số/Ký hiệu: 117/KH-BCĐ ; Người ký: Phó Chủ tịch - Nguyễn Hồng Lai
Đã xem: 57 lượt / Tải về: 0 lượt
25/05/2021
8 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số/Ký hiệu: Số: 01/2021/TT-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG - Phạm Ngọc Thưởng
Đã xem: 54 lượt / Tải về: 0 lượt
02/02/2021
9 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Số/Ký hiệu: Số: 02/2021/TT-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG- Phạm Ngọc Thưởng
Đã xem: 54 lượt / Tải về: 0 lượt
02/02/2021
10 THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Số/Ký hiệu: Số: 03/2021/TT-BGDĐT ; Người ký: THỨ TRƯỞNG - Phạm Ngọc Thưởng
Đã xem: 52 lượt / Tải về: 0 lượt
02/02/2021
11 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về đánh giá HS tiểu học và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 27/2020/TT-BGDĐT và TT 28/2020/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Hữu Độ
Đã xem: 251 lượt / Tải về: 1 lượt
04/09/2020
12 Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Số/Ký hiệu: 18/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 160 lượt / Tải về: 2 lượt
04/09/2020
13 Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2182/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 158 lượt / Tải về: 1 lượt
10/08/2020
14 Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 985/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Trần Văn Tân
Đã xem: 225 lượt / Tải về: 1 lượt
09/04/2020
15 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Số/Ký hiệu: ISO 9001 :2015 ; Người ký: Trưởng phòng - Nguyễn Văn Lộc
Đã xem: 47 lượt / Tải về: 0 lượt
01/01/2020
16 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu phạm vi quản lý của Phòng GDĐT thành phố thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 6481/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch - Nguyễn Hồng Quang
Đã xem: 241 lượt / Tải về: 1 lượt
13/12/2019
17 CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA BỘ GDĐT
Số/Ký hiệu: 2268/CT-BGDĐT ; Người ký: Bộ trưởng - Phùng Xuân Nhạ
Đã xem: 359 lượt / Tải về: 1 lượt
08/08/2019
18 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2326/KH-PGDĐT ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 379 lượt / Tải về: 1 lượt
22/07/2019
19 THÔNG TƯ VỀ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Số/Ký hiệu: 06/2019/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 354 lượt / Tải về: 0 lượt
12/04/2019
20 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số/Ký hiệu: 06/CT-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Lê Văn Thanh
Đã xem: 397 lượt / Tải về: 1 lượt
15/03/2019

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com