Liên kết Website


Lựa chọn xem văn bản

Các luật liên quan

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 110 items in 6 pages
81 Quyết định ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 09/2014/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch - Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1142 lượt / Tải về: 37 lượt
26/04/2014
82 Thông tư Ban hành Quy chế Tuyển sinh THCS và THPT
Số/Ký hiệu: 11/2014/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1150 lượt / Tải về: 23 lượt
18/04/2014
83 Văn bản hợp nhất thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về Điều lệ trường mầm non
Số/Ký hiệu: 05/VBNH-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1194 lượt / Tải về: 111 lượt
13/02/2014
84 Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Số/Ký hiệu: 02/2014/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1080 lượt / Tải về: 11 lượt
08/02/2014
85 Văn bản hợp nhất Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục".
Số/Ký hiệu: 04/VBNH-BGDĐT ; Người ký: Thứ Trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1126 lượt / Tải về: 19 lượt
27/01/2014
86 VĂN BẢN HỢP NHẤT -THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
Số/Ký hiệu: 03/VBHN-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng -Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1206 lượt / Tải về: 46 lượt
15/02/2011
87 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Năm 1913
Số/Ký hiệu: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ; Người ký: Văn phòng Quốc hội
Đã xem: 1374 lượt / Tải về: 10 lượt
28/11/2013
88 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BGDĐT NGÀY 02 TH
Số/Ký hiệu: 36/2013/TT-BGDĐT ; Người ký: Thứ trưởng - Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1145 lượt / Tải về: 8 lượt
06/11/2013
89 Bộ luật lao động
Số/Ký hiệu: 10/2012/QH13 ; Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1089 lượt / Tải về: 1 lượt
18/06/2012
90 Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
Số/Ký hiệu: 21/2012/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1211 lượt / Tải về: 7 lượt
15/06/2012
91 V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
Số/Ký hiệu: 8382/BGDĐT-GDTrH ; Người ký: TL. Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học Vũ
Đã xem: 1229 lượt / Tải về: 4 lượt
14/12/2011
92 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Số/Ký hiệu: 58/2011/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1069 lượt / Tải về: 11 lượt
12/12/2011
93 Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Số/Ký hiệu: 49/2011/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Đã xem: 1116 lượt / Tải về: 16 lượt
26/10/2011
94 Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: _ ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1023 lượt / Tải về: 12 lượt
28/03/2011
95 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số/Ký hiệu: 12/2011/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1168 lượt / Tải về: 4 lượt
28/03/2011
96 Thông tư Ban hành điều lệ trường tiểu học
Số/Ký hiệu: 41/2010/TT-BGDĐT ; Người ký: _
Đã xem: 1127 lượt / Tải về: 3 lượt
30/12/2010
97 Luật viên chức
Số/Ký hiệu: 58/2010/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 1057 lượt / Tải về: 2 lượt
15/11/2010
98 Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số/Ký hiệu: 21/2010/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1315 lượt / Tải về: 19 lượt
20/07/2010
99 Thông tư Ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Số/Ký hiệu: 39/2009/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 1284 lượt / Tải về: 34 lượt
29/12/2009
100 Thông tư Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
Số/Ký hiệu: 32/2009/TT-BGDĐT ; Người ký: KT. Bộ trưởng - Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển
Đã xem: 899 lượt / Tải về: 2 lượt
27/10/2009

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp , Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam .Điện thoại: 0235 3851.418
Quản lý nội dung: ThS Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng GD&ĐT ĐT: 02353811678. Email: nvloc67@gmail.com
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 02353811939. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com